Do you have problems with low prices? Alan’s name is based on what he said? Do you need help getting started with your project?

Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği base and atama işleminin yapılacağı günü açıkladı. The değişikliği yapmak şsteyen öğretmenler basvuru tarihlerini ve şartlarını merak etti. So, what do you mean by this? Alan’s name is based on what he said? Do you need help getting started with your project?

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği hakkında başvuru yapabileceğini duyurdu. Öğretmenler alan değişikliği başvurularını 18-22 Aralık tarihleri ​​​​arasında gerçekleştirilebilecek.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alan değişikliği basvuruları; e “mebbis.meb.gov.tr”well”personnel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Electronics Başvuru Formu” aracılığıylayapılacaktır

Bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunacak öğretmenler; Electronic Basvuru Formu’nayansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hismet puanı ve benzeribilgilerini basvuru yapmadan önce MEBBIS e-Personel Modülünden (Özlük) control ederekyanlış ya da eksik bilgilerinin d üzeltilmes ini belgiumye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve ilmillî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Les Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacak öğretmenler değiştirmek istediklerialana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS’e işleteceklerdir.

Mezuniyetleri birden fazla area kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyetiolanlar sadece bir alan için yer değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI ŞARTLARI NELER?

Bakanlığıkta kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla;

  • Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,
  • Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,
  • Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitirenlerin,
  • Talim and Terbiye Kurulu Başkanlığının 02/20/2014 tarihli and 9 sayılı Öğretmenlik Alanları,
  • Atama and Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanacakları alanlara,
  • Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını basarıyla tamamlayanların ise özel eğitim alanına,

Alan değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.

Leave a comment